Setkání

Často nám v životě chybí podobně ladění lidé, se kterými si můžeme povídat o tom, co nás zajímá, co jsme prožili nebo aktuálně žijeme. Je příjemné se potkat, obejmout a vzájemně se poslouchat. Pravidelná setkání nad různými tématy prány, energie, harmonie. Při setkání vznikají spontánně témata, o kterých si povídáme, sdílíme informace i svoje zážitky.

Setkání s pránou, aktuálními tématy v r. 2023 budou probíhat v Centru Světla, Vyšehradská 43, Praha 2. Vstupné je 200 Kč.

Aktuální setkání: 21. 2., 18. 4. (úterý vždy od 18 hodin).

V květnu připravujeme víkendové setkání všech zájemců a příznivců prány, pravděpodobně v termínu 19. – 21. 5. (místo bude upřesněno).