Harmonie

Harmonie

Všichni toužíme být v harmonii. Žít šťastný a spokojený život. Je to stav bytí, ke kterému jdeme postupně, každým okamžikem, každou zkušeností. Je to cesta poznání, že ne to, co se nám v životě děje, rozhoduje, zda jsme šťastní nebo nešťastní. Rozhodující je, jak k této situaci přistupujeme.

Harmonie – klid – vědomí. Jsme-li v harmonii, získáváme přístup do svého Vědomí. A jsme-li ve Vědomí, umožňuje nám to být v harmonii. Spojený proces poznávání sebe i zákonitostí všeho kolem nás.

Harmonie nepotřebuje mnoho slov, stačí být, pozorovat vše, co se děje kolem nás a následně v nás. Aktivně reagovat na to, co můžeme změnit a pouze vnímat bez reakcí to, co změnit nemůžeme. A být dostatečně moudří, abychom to rozlišili.

Harmonie 2
Harmonie 2

Mnoho lidí stále řeší, jak ovládnout svoje myšlenky a na ně navazující emoce. Nebo naopak, ovládnout svoje emoce a na ně navazující myšlenky. Lze to pouze jediným způsobem –  všímat si našeho posuzování, očekávání a lpění. Vše spojené s těmito lidskými pohnutkami nás vedou do pasti nedostatku a porovnávání.

Harmonie 3
Harmonie 3

Harmonii a vstup do Vědomí získáváme uvědoměním si, že nejsme fyzickým tělem, ke kterému se většina posuzování a očekávání vztahuje. Jsme čistým Vědomím, které nic nepotřebuje. Postupně si uvědomujeme, zvláště v této době, že ke spokojenému životu je nezbytné velmi málo věci.

Pojďme objevovat Kdo jsme, odkud jsme přišli a kam směřujeme? Základní otázky lidské existence.

Harmonie 4
Jpeg
Líbí se vám co děláme?
Sdílejte a řekněte o nás i ostatním.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Chcete nám něco říct, nebo se na něco zeptat?

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat. Vynasnažíme se odpovědět co nejdříve.