Qigong

Qigong – Prostá věda o životě

Qigong (čchi-kung) – práce s energií (qi) nás vede i k poznání a porozumění sama sebe. Většinu dne naše pozornost směřuje ven a cvičení nám naopak pomáhá propojit se sami se sebou. Při pravidelném cvičení nejprve doplňujeme energii do našeho energetického systému, uzdravujeme svoje fyzické tělo, máme více energii pro každodenní život. Postupně získáváme hluboký vnitřní klid a skrze něj se propojujeme s vnitřní moudrostí, okolním přírodou i celým vesmírem. Qigong není pouze práce s energií, ale také komplexně rozvíjí životní  filozofii a chápání světa kolem nás.

Zhong Yuan Qigong pochází přímo z oblasti Shaolin Temple. Umožňuje zapojovat jednoduchá, ale účinná cvičení v průběhu dne při našich běžných činnostech – jízdě v autě, v tramvaji, při chůzi, ve spánku. Stačí znát zákonitosti energetického systému, jak energii získávat z okolního prostředí a poté uchovat a kultivovat uvnitř nás. Cvičení Qigongu mi umožnilo přejít na pránu, žít pouze ze světla a to mi dává svobodu.

Qigong 1
cof

Zhong Yuan Qigogn je po staletí považován za prastaré čínské umění, které pomáhá zvedat úroveň energie v těle, harmonizuje celé tělo, rozpouští bloky a energie může volně plynout v celém organismu. Pravidelné cvičení prohlubuje schopnost člověka vnímat jemnohmotnou energii, prodlužuje život a přispívá k hlubšímu poznání světa. Od pradávna je ZY Qigong neoodělitelnou součástí čínské kultury, filozofie a často i způsobem života.

ZY Qigong zahrnuje velmi komplexní systém jednoduchých cviků, vhodných pro každého člověka v jakémkoli věku i kondici. Jakmile poprvé pocítí navýšení a pohyb energie uvnitř těla, uvědomí si, že bere život do svých rukou a získává celoživotní nástroj jak ovlivňovat úroveň svojí energie, svůj fyzický i duševní stav i spokojenost a štěstí ve svém životě.

Qigong 2
Qigong 2

Zvláště nemocní lidé s motivací pravidelně cvičit dosahují ve velmi krátké době výrazných změn ve vnímání proudění energie ve svém těle, které pomáhá k uzdravení širokého spektra nemocí. Čím více máme energie a náš energetický systém je harmonizován, tím více posiluje činnost jednotlivých funkcí fyzického těla.

Hlavním představitelem školy Zhong Yuan Qigong je prof. Xu Mingtang, zakladatel Beijing Medical Research Kundawell Institute v Pekingu, hlavním městě Číny.

(více na https://kundawell.com/en/)

ZY Qigong má celkem 5. stupňů. Na prvním stupni se dostáváme skrze uvolnění do svého zdraví. Na druhém stupni získáváme vnitřní klid a harmonii a to nás vede k vnitřnímu štěstí. Cviky třetího stupně nám pomáhají uvědomit si naši Duši – naše Vědomí, a toto uvědomění nám přináší vnitřní bohatství. Čtvrtý stupeň nám pomáhá porozumět jak sám sobě, a skrze to pochopit jiné bytosti, propojit se s představiteli živočišné, rostlinné a minerální říše. To nás vede do moudrosti.  Pátý, nejvyšší stupeň,  je určen již pro velmi pokročilé žáky a vede k pochopení Pravdy.

ZY Qigong jsem začala cvičit v r. 2013 a praktické cviky mi pomohly v průběhu procesu přechodu na pránu doplňovat energii, zharmonizovat se a dojít do hlubokého vnitřního klidu. Absolvovala jsem všechny čtyři stupně výuky, několik týdenních retreatů s Mistrem, pravidelně se účastním dalších akcí s ostatními instruktory a osobními žáky. V r. 2018 jsem absolvovala měsíční výcvik přímo v Shaolin Temple v Číně, kde se mi velmi otevřelo vědomí. Od r. 2016 jsem osobní žačkou prof. Xu Mingtanga a také instruktorkou ZY Qigong 1. stupně.

Qigong 3
Qigong 3
Qigong 4
Qigong 4
Líbí se vám co děláme?
Sdílejte a řekněte o nás i ostatním.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Chcete nám něco říct, nebo se na něco zeptat?

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nám napsat. Vynasnažíme se odpovědět co nejdříve.